Styret

Etter årsmøtet i 2022 består styret av:

Leder: Cato Myrstad – cato.myrstad@gmail.com

Nestleder: Ola Mellem

Styremedlem: Lisbet Helen Larsson

Styremedlem: Hege Villumstad

Styremedlem: Maria Kristiansen

Kasserer.: Margareth Rørvik

Varamedlem: Line Myrvang

e-postadresse: tuil.friidrett@gmail.com