Styret

Etter årsmøtet i 2023 består styret av:

Leder: Maria Kristiansen – kontakt: maria.kristiansen@tuil.no

Nestleder: Hege Villumstad

Styremedlem: Lisbet Helen Larsson

Styremedlem: Ola Mellem

Styremedlem: Marianne Wilhelmsen Furumo

Kasserer.: Margareth Rørvik

Varamedlem: Line Myrvang

Varamedlem: Marianne A. Olsen

e-postadresse: tuil.friidrett@gmail.com